Sportbiz 4U AB

registreringsbevis

Nu är vi igång!

Nu kör vi, Sportbiz 4U AB. Två delägare, Henrik Lindgren & Marie Björkelund, där Henrik är den som arbetar operativt i bolaget och fungerar som VD.

Vi jobbar med fyra olika segment där vi försöker fördela verksamheten till ungefär lika stor grad i alla segmenten. Så klart blir det olika mycket tid lagt beroende på de aktuella uppdrag vi har, men över tid ska det jämna ut sig är tanken.

På sajten läser ni mer om de fyra olika delarna vi jobbar med men här kommer de i korta ordalag:

  • Digital content
  • E-handel
  • Föreningsliv
  • Event & arrangemang