Segmentet “Digital Content” innebär att vi hjälper olika verksamheter med digital content. I denna genrer är vår största uppgift och styrka det skrivna ordet, content writing.

Vi erbjuder företag, organisationer och andra sällskap hjälp med texter. Den absoluta styrkan är när vår skribent får möjlighet att koppla samman uppdraget med det stora sportintresset.

En bred utbildning som Digital business developer sätter grunden i kunskapen. Utefter vägen har specialiseringen mot att bli skribent fördjupats mer och mer. Men affärsutveckling, sociala medier, projektledning och marknadskoordinering är exempel på andra uppdrag vi hjälper våra kunder med.

Om du har intresse för sport & spel så titta gärna in på vår sajt http://tipshuset.se vilken vi har placerat som en del under detta segment.

Hör av dig för att ta ett snack kring ett eventuellt samarbete!

Henrik Lindgren, 070 – 200 74 15